Kritik af Naval Team Denmark i Politiken

Politiken bringer idag en artikel, som fremkommer med kritik af den eksportorganisation, Naval Team Denmark (NTD), som jeg har været direktør for, siden jeg blev pensioneret fra Forsvaret i 2018. Konkret går kritiken på, at NTD i maj 2023 har afholdt udgifterne for flybilletter og hotel til tre danske officerers deltagelse i en stor international udstilling for maritimt forsvarsmateriel ved navn Imdex Asia i Singapore i maj måned dette år. 

 

NTD er en privat organisation, oprettet med det ene formål at fremme vores medlemsvirksomheders eksportmuligheder af de produkter, som de samme virksomheder har leveret til det danske Søværn. Derfor har NTD siden oprettelsen i 1994 også haft et tæt professionelt samarbejde med Søværnet i forbindelse med markedføringsføring rettet mod potentielle udenlandske kunder i form af andre landes flåder. En sådan eksport af danske produkter kan ikke gennemføres uden dette samarbejde, da det første kunden vil spørge om er, hvorvidt udstyret er i brug i det danske Søværn, og hvordan det fungerer der. Samarbejdet omfatter både deltagelse i maritime udstillingsmesser og konferencer, men også fremvisning af udstyr for potentielle kunder på de danske flådeskibe, når de ligger i havn i Danmark eller i udlandet. Der er tale om et godt og professionelt samarbejde, som igennem årene har ført til en betydelig eksport af danske maritime produkter til flåder over hele verden, herunder ikke mindst til Singapore - til gavn for dansk økonomi og danske arbejdspladser.

 

Præmissen for samarbejdet har indtil nu været, at såfremt sådanne aktiviteter påfører Forsvaret ekstraudgifter, kan disse betales helt eller delvist af NTD. Det fremgår af det aktstykke, der er grundlaget for NTDs virke. Sådanne udgifter vil typisk være dækning af rejseomkostninger for militære delegationsledere, især ved udstillinger som ligger langt fra Danmark. Det gælder f.eks Imdex i Singapore, som dækker potentielle kunder i Asian, og som finder hvert andet år.

 

Jeg kan ikke genkende det billede, der tegnes i Politiken af hverken mig selv, NTD eller de medlemsvirksomheder, der nævnes i artiklen, end sige de motiver, der mere end antydes. Herunder omtales turen til Singapore som en luksusrejse, der kan opfattes som en gave til de medrejsende fra Forsvaret. Jeg har allerede nævnt, at betalingen er foretaget som delvis dækning af forsvarets merudgifter jævnfør aktstykket, og vedrørende selve rejsens karakter kan jeg oplyse følgende:

 

Samlet varighed 3 døgn og 20 timer

Samlet flyvetid 25 timer (økonomiklasse til 17.100kr pr. person)

Antal hotelovernatninger: 2 (pris: 2.000kr pr værelse pr. nat inkl. morgenmad)

Tid på messe og møder: Dag 1: 12 timer Dag 2: 10 timer.

 

Møderne omfattede bl.a. et møde med Singapores Flådechef, som aldrig ville være blevet muligt uden deltagelse af en dansk delegationsleder på højt niveau. En klog mand fra den danske maritime forsvarsindustri har engang sagt: Danske forsvarsindustrivirksomheder kan kun undtagelsesvis leve af det danske forsvar alene, men ingen kan leve uden. Det er gennem eksporten, der skaffes økonomi og arbejdspladser til Danmark, og eksport kan kun opnås gennem et tæt samarbejde mellem forsvarsindustrien og det danske Forsvar.