Kritik af NTD afvises

Forsvarsministeriet har udsendt en pressemeddelelse med resultatet af den undersøgelse, som blev iværksat pba. en række artikler i Dagbladet Politiken i november måned, der kritiserede, at NTD havde betalt rejseomkostningerne for tre officerer, der deltog i den danske delegation. Hovedanklagerne i artiklerne var, at rejserne var ekstravagante og at der kunne rejses tvivl om officerernes habilitet i forhold til kontraktforhandlinger mellem Forsvaret og Danske Patruljeskibe K/S. Herom skriver Forsvarsministeriet i pressemeddelelsen:

På baggrund af redegørelserne vurderer Forsvarsministeriet derudover, at forholdene forbundet med deltagelsen i IMDEX Asia 2023 ikke kan sidestilles med at modtage en gave, de gældende rejseregler har været overholdt, og der har ikke været habilitetsproblemer forbundet med forhandlingsforløbet med Danske Patruljeskibe K/S.