HDMS NIELS JUEL in Greenlandic Waters

Join the Navy - see the World

The Commanding Offícer of the Danish Frigate, Commander s.g. Michael Landmark wrote the following on his LinkedIn Account: "De seneste ugers patrulje i Grønland har mindet mig om hvor fascinerende kompliceret det er at gennemføre maritime operationer i Arktis. Naturen, og i særdeleshed isen og vejret, sætter en helt naturlig grænse for hvor, hvornår og hvor hurtigt man kan operere. Vi har med forsigtighed besejlet isfyldte farvand, anløbet nye havne, trænet og udviklet vores færdigheder, men også oplevet sider af vores fantastiske Rigsfællesskab, som er de færreste mennesker forundt.
Join the Navy - see the World ⚓️" Photo: Niels Juel
<<